Byte av termoelektriska ställdon och kontroll av styrventiler samt kontrollfunktion på trådlösa termostater vid villa på Utvalnäsvägen, Gävle.