Golvvärme Shunt ”MIDI M5” Konstant

 

 

Golvvärme Shunt MIDI M5 Konstant

 

Artikelnr:      512212 

Produktnr:     TG MD M5 REG

Benämning:   Shunt MIDI M5 Konstant

Shunt MIDI M5 Konstant med tryckstyrd Cirkulations pump Wilo YONOS PARA 15/6-RKA M

COMPACT MIDI M5 är en shunt som är förberedd för konstanthållning av vattnets

framledningstempe­ratur med hjälp av en kapillärtermostat med dykrörsgivare.

Shunten är på sin högra sida försedd med plantätande 1” anslutningar, vilka kan användas för t ex

direkt anslutning mot vår 1” rostfria fördelare med c/c = 210 mm mellan fördelarstavarnas centrum.

 

Anslutningarna nedåt mot primärsystemet är i ¾” inv. rörgänga utförande. På tilloppet från primärsidan

finns en ¾” styrventil i rakt utförande, med M30 gänga för kapillärtermostat. Dykröret (uppe t.v.) kan ta

en insticksgivare med upp till 11 mm diameter. Maximalt flöde kan också injusteras på denna styrventil.

 

Vid behov av Bypass i systemet monteras denna då mellan tillopps- och returfördelarstavarna på den rostfria fördelaren, på de kombinerade avtappnings-/påfyllnads-, och backventilerna där.

 

Vid behov kan undertill, i returen till primärsystemet, monteras en ¾” injusteringsventil för balansering av trycket från primärsystemet.

 

Cirkulationspumpen skall vara av typ Wilo YONOS PARA 15/6-RKA M eller motsvarande, med 130 mm pump­hus.