Golvvärmefördelare

 

 

FÖRDELARE typ ”FBH-VL-RL, 1”, med manuella avluftare och påfyllningsanslutningarna direkt på sta­varna som är i rostfrit stål X5CrNi 18-10, och som har 1” frilöpande muttrar för plantätande anslutningar på matningssidan. Mot slingorna finns ¾” Euroconus anslutningar, och på slingornas tillopp flödesmätare (0 – 5 liter/min) på alla slingor och på returerna styrventiler med blåa handvred. Fördelaren levereras med 1 par väggkonsoller typ 210/57/37 mm (se ovan), klämringskopplingar,

1 st 26-021700 Kulventil 1”x1” rak med rött handvred och termometer och

1 st 26-021800 Kulventil 1”x1” rak med blått handvred och termometer

 

Artikelnr.:      Produktnummer        Antal kretsar:

501302         01-016302DK                       2

501303         01-016303DK                       3

501304         01-016304DK                       4

501305         01-016305DK                       5

501306         01-016306DK                       6

501307         01-016307DK                       7

501308         01-016308DK                       8

501309         01-016309DK                       9

501310         01-016310DK                       10

501311         01-016311DK                         11

501312         01-016312DK                        12

 

FÖRDELARE typ ”FBH-VL-RL, 1”, med manuella avluftare och påfyllningsanslutningarna direkt på sta­varna som är i rostfrit stål X5CrNi 18-10, och som har 1” frilöpande muttrar för plantätande anslutningar på matningssidan. Mot slingorna finns ¾” Euroconus anslutningar, och på slingornas tillopp flödesmätare (0 – 5 liter/min) på alla slingor och på returerna styrventiler med blåa handvred. Fördelaren levereras med 1 par väggkonsoller typ 210/57/37 mm (se ovan), klämringskopplingar,

1 st 26-006500 Kulventil 1”x1” rak med rött handvred och

1 st 26-006600 Kulventil 1”x1” rak med blått handvred.

 

Artikelnr.:      Produktnummer        Antal kretsar:

502302         01-016302DK                       2

502303         01-016303DK                       3

502304         01-016304DK                       4

502305         01-016305DK                       5

502306         01-016306DK                       6

502307         01-016307DK                       7

502308         01-016308DK                       8

502309         01-016309DK                       9

502310         01-016310DK                      10

502311         01-016311DK                       11

502312         01-016312DK                      12

 

FÖRDELARE typ ”FBH-VL-RL, 1”, med manuella avluftare och påfyllningsanslutningarna direkt på sta­varna som är i rostfrit stål X5CrNi 18-10, och som har 1” frilöpande muttrar för plantätande anslutningar på matningssidan. Mot slingorna finns ¾” Euroconus anslutningar, och på slingornas tillopp flödesmätare (0 – 5 liter/min) på alla slingor och på returerna styrventiler med blåa handvred. Fördelaren levereras med 1 par väggkonsoller typ 210/57/37 mm (se ovan), klämringskopplingar,

1 st 26-007800 Kulventil 3/4”x1” vinkel med rött handvred och

1 st 26-007800 Kulventil 3/4”x1” vinkel med blått handvred.

 

Artikelnr.:      Produktnummer        Antal kretsar:

503302         01-016302DK                       2

503303         01-016303DK                       3

503304         01-016304DK                       4

503305         01-016305DK                       5

503306         01-016306DK                       6

503307         01-016307DK                       7

503308         01-016308DK                       8

503309         01-016309DK                       9

503310         01-016310DK                     10

503311         01-016311DK                     11

503312         01-016312DK                     12

 

 

 

      

På fördelarnas tillopp brukar man montera kulventiler. Dessa skall då monteras mot de frilöpande 1” muttrarna och skall vara av typen plantätande. Vi har både raka och vinklade sådana kulventiler :

Artikelnr.:      Produktnummer     Beskrivning:                                                          _____________

330065         26-006500              Plantätande kulventil, 1” x 1”, rak, rött handvred

330066         26-006600              Plantätande kulventil, 1” x 1”, rak, blått handvred

330017         26-021700              Plantätande kulventil, 1” x 1”, rak, rött handvred m. termometer

330018         26-021800              Plantätande kulventil, 1” x 1”, rak, blått handvred m. termometer

330078         26-007800              Plantätande kulventil, 3/4” x 1”, vinkel, rött handvred

330079         26-007900              Plantätande kulventil, 3/4” x 1”, vinkel, blått handvred

Anmärkning:   Alla kulventilerna levereras med plantätande packningar.

 

  

Cirkulationspumpar kyls vanligen av det vatten som passerar genom dem. För att då klara av situationen att fördelarens alla slingor stänger samtidigt måste man arrangera för ett konstant litet ”läckflöde”. En av de vanligaste metoderna att hantera detta är med hjälp av en Bypass-ledning mellan framlednings- och returstavarna på fördelaren.

På fördelarens tilloppsstav sitter flödesmätare, och dessa finns som komplett reservdel (se bild t.h.).

Artikelnr.:      Produknummer               Beskrivning:______________________________________

501100         28-500700                       Bypass, monteras på tappventilerna, för stav-c/c = 210 mm

 

 

 

 

Plaströrskoppling, Euroconus, 3 O-ringar, nickelpläterade :

Artikelnr.:           Produknummer           Beskrivning:_______________

330520-16         81.101.BO.06                  Klämringskoppling 16 x 2,0 mm

330520-17         81.101.BS.06                   Klämringskoppling 17 x 2,0 mm

330520-20         81.101.BQ.06                   Klämringskoppling 20 x 2,0 mm

 

Anmärkning: För anslutning av matning till fördelaren finns vid särskilda behov ett flertal nipplar och bussningar på marknaden, med övergång från 1” plantätande utv. gänga till annan bättre passande gänga, t ex ¾” inv.gänga (ref. EZZE, Beulco, m.fl.).

 

 

 

 

 

På fördelarens tilloppsstav sitter flödesmätare, och dessa finns som komplett reservdel (se bild).

Artikelnr.:      Produknummer               Beskrivning:_____________________

500249         26-500249                       Lös flödesmätare (komplett reservdel)

 

 

UTBYGGNAD AV FÖRDELARE – MED SEPARATA EXTRAKRETSAR :

 

Varje set här består av fördelarstavar i rostfritt stål, för förlängning, där varje slingas tryckanslutning (övre) är utrustad med en inbyggd flödesindikerande injusterings-ventil, modell VL-Regolux 0-5 l/min, och varje slingas returanslutning (undre) är utrustad med en inbyggd styrventil med ventiladaptergänga M30 x 1,5 mm, båda exakta som på den kompletta fördelaren.

– 3/4″ ändpluggarna på de redan monterade ordinarie fördelarstavarna tas bort. De medlevererade 3/4″ dubbelnipplarna monteras i fördelaren, och sedan lossas fördelaren från väggkonsollerna. Förlängnings­stavarna monteras sedan på de två 3/4″ dubbel-nipplarna, och därefter återmonteras fördelaren i vägg-konsollerna. Slutligen monteras de borttagna 3/4″ ändpluggarna i ändarna på förlängningsstavarna.

Artikelnr.       Produknummer              Kretsar:

500511         01-016301DK-E                  1

01-016302DK-E                  2

01-016303DK-E                  3

01-016304DK-E                  4

01-016305DK-E                  5

OBS – Seten för 1 och 2 kretsar lagerhålles, övriga är beställningsvara.

 

 

UTBYGGNAD AV FÖRDELARE – MED KOMPLETT NY FÖRDELARE :

 

– Med en reduceringsnippel 3/4″ utv.gg. x 1” plantätande utv.gg. sammankopplas två ordinarie rostfria fördelarstavar. 3/4″ ändpluggen i första fördelaren lossas och reduceringsnippeln anslutes där, varefter den andra fördelaren anslutes till reduceringsnippeln. 2 st reduceringsnipplar behövs för sammankopp­lingen av de kompletta fördelarna.

 

Artikelnr.       Produknummer               Beskrivning:________________________

342020-25         21-021300                Reduceringsnippel, 3/4″ utv.gg. x 1” utv.gg.